[Openvas-discuss] Reverse DNS lookups?

Roy Sigurd Karlsbakk roy at karlsbakk.net
Thu Aug 11 17:49:39 CEST 2011


> I've setup openvas on a server here to scan our DMZ for
> vulnerabilities, and while it works well, it lists hosts by their IP
> and not hostname. We have reverse DNS setup correctly.
> 
> How can I tell OpenVAS to do a reverse lookup for me, so I won't need
> to remember all the IPs or look them up manually?

Anyone?

Vennlige hilsener / Best regards

roy
--
Roy Sigurd Karlsbakk
(+47) 97542685
roy at karlsbakk.net
http://blogg.karlsbakk.net/
--
I all pedagogikk er det essensielt at pensum presenteres intelligibelt. Det er et elementært imperativ for alle pedagoger å unngå eksessiv anvendelse av idiomer med fremmed opprinnelse. I de fleste tilfeller eksisterer adekvate og relevante synonymer på norsk.More information about the Openvas-discuss mailing list